1013.jpg

Mantra of The Green Tara (Tibetan)

绿度母心咒

The Mantra Of Green Tara

 

om tare tuttare ture soha

 

Track:

Green Tara Mantra

The Reflection

 

绿度母心咒

 

绿度母是观音慈悲心的化现。

修持本尊密法,可断生死轮廻,消除魔障和灾难,增福延寿,广开智慧。

 

Track:

赞诵

内观

ITunes_12.2_logo.png
Amazon-Music-Logo-1476279710-414x259.png
deezer-01.png
Napster.png
Pandora_Logo_RGB_thumbnail_new_large_edi
kkbox.png
omusicfriDay.png
QQmusic.png
mymusic-01.png
%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%
Xiami_logo.png