1039.jpg

Shurangama Mantra  (Mandarin) 楞嚴咒

Shurangama Mantra

 

Track:

Shurangama Mantra (Assembly 1)

Shurangama Mantra (Assembly 2)

Shurangama Mantra (Assembly 3)

Shurangama Mantra (Assembly 4)

Shurangama Mantra (Assembly 5)

Shurangama Mantra -Mantra Heart

 

楞严咒

 

咒中之王 天地间的灵文

 

曲目:

楞严咒(第一会)

楞严咒(第二会)

楞严咒(第三会)

楞严咒(第四会)

楞严咒(第五会)

楞严咒咒心

spotify.png
ITunes_12.2_logo.png
Amazon-Music-Logo-1476279710-414x259.png
deezer-01.png
Napster.png
Pandora_Logo_RGB_thumbnail_new_large_edi
kkbox.png
omusicfriDay.png
QQmusic.png
mymusic-01.png
%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%
Xiami_logo.png